bob - biuro obsługi budownictwa

ROZBUDOWA ROLNICZYCH ZAKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH
RZD SWOJEC NA POTRZEBY ROLNICZEGO CENTRUM
WIEDZY I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO


Lokalizacja: gmina Wrocław, obręb Swojszyce
Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Projekt: 2010
Realizacja: 2010-2011