bob - biuro obsługi budownictwa

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 118
DLA POTRZEB TWORZONYCH W SZKOLE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH


Lokalizacja: Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19
Inwestor: Publiczny
Projekt: 2012
Realizacja: 2012