bob - biuro obsługi budownictwa

REDEVELOPMENT OF THE YARD ALONG WITH REDEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL BUILDING FOR THE FUNCTIONS OF LOCAL CULTURAL CENTRE


Location: Wrocław, ul. Jagiellończyka 10a
Investor: Zarząd Zasobu Komunalnego
Project: 2011
Realization: 2012-2013