bob - biuro obsługi budownictwa

RENOVATION AND REDEVELOPMENT OF THE YARD – REVITALIZATION


Location: Wrocław, city block between streets: Staszica, Chrobrego, Św.Wincentego
Investor: Zarząd Zasobu Komunalnego
Project: 2011
Realization: 2012-2013