bob - biuro obsługi budownictwa

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
UZUPEŁNIAJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Z WBUDOWANYMI PARKINGAMI PODZIEMNYMI
ORAZ USŁUGAMI W PARTERZE


Lokalizacja: Wrocław, ul. Komandorska-Zaolziańska, Powstańców Śląskich
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław - Południe
Projekt: 2010
Realizacja: -